Συνδρομές

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ όπως προβλέπεται από το νόμο