Πρόβλημα

Για οποιοδήποτε πρόβλημα στο my timologio πατήστε να δείτε το παρακάτω άρθρο που αναλύει όλα τα προβλήματα του mydata

Error

Code: 301 , Message: Invoice with ΜΑΡΚ 4000000 not found for VAT number

Code: 301 , Message: Invoice with ΜΑΡΚ 4000000****** not found for VAT number ********* Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται κατά την διαβίβαση στο myDATA παραστατικών που εμπεριέχουν σχετιζόμενο παραστατικό (Φόρος Διαμονής , Πιστωτικά Κ.Α) Το παραπάνω μήνυμα εμφανίζεται όταν δεν έχει ολοκληρωθεί το ανέβασμα του πρωτογενούς παραστατικού στο συνοπτικό βιβλίο από την πλατφόρμα MYDATA με αποτέλεσμα … Περισσότερα

Unexpect techn error

Αδυναμία σύνδεσης λόγω τεχνικών προβλημάτων Α.Α.Δ.Ε. Είναι πρόβλημα της ΑΑΔΕ και του myDATA . Παρακαλούμε Δοκιμάστε αργότερα την διαβίβαση του παραστατικού από το my timologio.

502 Bad Gateway Microsoft Azure Application Gateway v2

<html> <head><title>502 Bad Gateway</title></head> <body> <center><h1>502 Bad Gateway</h1></center> <hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center> </body> </html> Αδυναμία σύνδεσης λόγω τεχνικών προβλημάτων Α.Α.Δ.Ε. Παρακαλούμε Δοκιμάστε αργότερα την διαβίβαση του παραστατικού από το my timologio.

Message: XXXXXXXXXX: Invalid Greek VAT number

Invalid Greek VAT number ΑΦΜ

Message: XXXXXXXXXX: Invalid Greek VAT number Λάθος ΑΦΜ Διορθώστε το ΑΦΜ στην καρτέλα Πελάτης στο my timologio

Bad Gateway

Bad Gateway Υπάρχει τεχνικό ζήτημα με την πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. Παρακαλούμε Δοκιμάστε αργότερα την διαβίβαση του παραστατικού από το my timologio.

Classification type is forbidden for Classification category category1_3 combined with invoice type item2_1

Classification type is forbidden for Classification category category1_3 combined with invoice type item2_1 Λάθος Τύπος Παραστατικού MyData Όταν εκδίδουμε το συγκεκριμένο παραστατικό πρέπει να είναι επιλεγμένα τα παρακάτω Τύπο Παραστατικού: 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Κατηγορία Χαρακτηρισμού γραμμών : category1_3 Έσοδα από παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) Τύπος Χαρακτηρισμού: E3_561_001 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές –Επιτηδευματιών

The element incomeClassification in namespace

The element incomeClassification in namespace (Δεν υπάρχει πρόταση Χαρακτηρισμών) Θα πρέπει να κάνετε χειροκίνητη Πρόταση Χαρακτηρισμών στην γραμμής προϊόντος / υπηρεσίας σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Διαλέγουμε τους χαρακτηρισμούς που θέλουμε από τους προτεινόμενους από το mydata και πατάμε αποθήκευση .

Element vatExemptionCategory is mandatory

Element vatExemptionCategory is mandatory

element vatExemptionCategory is mandatory (Μη συμπλήρωση άρθρου Απαλλαγής ΦΠΑ) Μπορείτε να ορίσετε/επιλέξετε αιτίες απαλλαγής ΦΠΑ βάσει αυτών που προβλέπονται στις προδιαγραφές myDATA. Και μετα επιλέγουμε την κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ και πατάμε ok! Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αναφορά σε κάποιο άρθρο απαλλαγής στον πίνακα με τις αιτίες εξαίρεσης ΦΠΑ, τότε θα διαβιβάζουμε με κωδικό 27 Λοιπές. Κατά την … Περισσότερα

Counterpart’s country for this invoice type must not be in EU

Counterpart’s country for this invoice type must not be in EU

Counterpart’s country for this invoice type must not be in EU Στα στοιχεία του πελάτη θα πρέπει να δηλωθεί χώρα εκτός ΕΕ.

Counterpart’s country for this invoice type must be in Europe but not Greece

Counterpart’s country for this invoice type must be in Europe but not Greece

Counterpart’s country for this invoice type must be in Europe but not Greece Στα στοιχεία του πελάτη θα πρέπει να δηλωθεί η σωστή χώρα στο αντίστοιχο πεδίο.

Counterpart city is mandatory for this invoice type

Counterpart city is mandatory for this invoice type εμφανίζετε όταν είναι Κενό το πεδίο Πόλης και για να διορθωθεί θα πρέπει να συμπληρωθεί η πόλη στα στοιχεία του πελάτη.

Counterpart postal code is mandatory for this invoice type

Counterpart postal code is mandatory for this invoice type εμφανίζετε όταν είναι Κενό το πεδίο του ΤΚ(ταχυδρομικού κώδικα) και για να διορθωθεί θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ΤΚ ταχυδρομικός κώδικας στα στοιχεία του πελάτη.

User VAT number xxx is not authorized to execute this method

Οδηγίες για το myDATA Error “User VAT number xxx is not authorized to execute this method“ Οι κωδικοί που έχετε ορίσει δεν είναι του myData αλλά του e-timologio και πρέπει να εκδώστε νεους κωδικούς myData όπως περιγράφουνε αναλυτικά οι οδηγίες (δείτε εδώ). Αφού έχετε εκδώσει τους νέους κωδικούς από το mydata πηγαίνετε στην εφαρμογή my timologio και … Περισσότερα

Access denied due to invalid subscription key. Make sure to provide a valid key for an active subscription

Οδηγίες για το myDATA Error “Access denied due to invalid subscription key. Make sure to provide a valid key for an active subscription“ Λανθασμένοι κωδικοί MyData Εκδώστε κωδικούς myData όπως περιγράφουνε αναλυτικά οι οδηγίες (δείτε εδώ). Αφού έχετε εκδώσει τους κωδικούς από το mydata πηγαίνετε στην εφαρμογή my timologio και να καταχωρήσετε το σωστό Όνομα Χρήστης … Περισσότερα