Σύνδεση με το mydata subscription key

Η διαδικασία εγγραφής γίνεται μέσω της πλατφόρμας του myDATA και ο χρήστης μπορεί να μεταβαίνει μέσω του link “Δημιουργία / Ανάκτηση Subscription Key με τους κωδικούς TAXISnet”. Η εγγραφή γίνετε για να παραχθούν ένα «Όνομα Χρήστη» που επιλέγει ο χειριστής και ένας ειδικός κωδικός “Κωδικός API” που δίνει η ΑΑΔΕ ώστε να τα αντιγράψουμε στο προγραμμα μας .

Δημιουργία και Ανάκτηση Subscription Key μπορούμε να κάνουμε με τους κωδικούς TAXISnet.

Αρχικά απαιτείται σύνδεση με τους κωδικούς του taxisnet και στη συνέχεια ακολουθείται ο σύνδεσμος «Νέα εγγραφή χρήστη».

Θα κάνετε είσοδο στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς του taxisnet Σύνδεσμος εφαρμογής: https://www1.aade.gr/saadeapps2/bookkeeper-web

  • Είσοδο στην εφαρμογή, με χρήση των κωδικών πρόσβασης του Taxis.
  • Στην οθόνη διαχείρισης, επιλέξτε το [Εγγραφή στο myDATA REST API]
Σύνδεση με το mydata subscription key

Στη φόρμα που εμφανίζεται δηλώνεται όνομα χρήστη, κωδικός και email, και «Προσθήκη χρήστη». Με την επιτυχής εγγραφή δημιουργείται subscription key, μοναδικό για την ταυτοποίηση του χρήστη.

Καταχώρηση οι Κωδικοί mydata rest api στο Timologic